Ułatwiona integracja w systemie

Falowniki GA500 zostały zaprojektowane z myślą o ich łatwej integracji w systemach i maszynach. Połączenie rozbudowanych możliwości sieciowych, funkcji ukierunkowanych na aplikację oraz wysokiej adaptowalności z niezrównaną łatwością użytkowania falowników GA500 minimalizuje wysiłki związane z realizacją różnych aplikacji przemysłowych.

Integrated features like PLC functionality, EMC filters, braking choppers, 24 Vdc Power supply for external sensors or the Safe Torque Off circuit with SIL3/Ple eliminate external devices. By a lower number of parts and reduced space system design is simplified while cost efficiency and system reliability increase.

Zintegrowane funkcje, takie jak funkcjonalność PLC, filtry EMC, czopery hamowania, zasilanie 24 Vdc dla czujników zewnętrznych lub obwód wyłączania bezpiecznego Torque z SIL3 / Ple eliminują urządzenia zewnętrzne. Dzięki mniejszej liczbie części i zmniejszonej konstrukcji systemu kosmicznego, upraszcza się, a jednocześnie zwiększa się opłacalność i niezawodność systemu.